fbpx

Dr Gwilym Morus-Baird

Astudiodd ym Mhrifysgol Bangor:

2005, BA: 1af, Cymraeg

2007, MA: Rhagoriaeth, Cymraeg

2012, PhD, Ysgol y Gymraeg

Brodor o Queens Park (bellach Caia Park), Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel Gwilym Morus, Mwnci Nel, ac fel lleisydd y grŵp, Drymbago. Mae’n parhau i gyfansoddi a pherfformio hyd heddiw. Gweithiodd fel cymrawd ymchwil yn Llyfrgell y Gyngres, Washington DC ym 2010. Un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru ym 2011.

Studied at Bangor University:

2005, BA: 1st, Welsh

2007, MA: Distinction, Welsh

2012, PhD, School of Welsh

Originally from Queens Park (now Caia Park), Wrecsam. Formerly released music as Gwilym Morus, Mwnci Nel and lead singer for Drymbago. He continues to compose and perform to this day. He worked as a research fellow at the Library of Congress, Washington DC in 2010. One of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales in 2011.

4 thoughts on “Dr Gwilym Morus-Baird

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.