fbpx

Dr Gwilym Morus-Baird

Brodor o Wrecsam. Eisoes wedi rhyddhau cerddoriaeth fel Gwilym Morus, Mwnci Nel, ac fel lleisydd y grŵp, Drymbago. Un o sylfaenwyr Eos, yr Asiantaeth Hawliau Darlledu yng Nghymru. Rhwng 2016 a 2020 bûm yn teithio’r sioe boblogaidd, ‘Gafael Tir gydag Owen Shiers ac ar-lein gyda Siân Miriam;’‘Hands of Time gyda’r storïwraig benigamp Angharad Wynne; ‘4 Tales to Save the World’ a The Aberystwyth Wall ar y cyd gyda chwmni cynhyrchu Adverse Camber. Rwyf hefyd yn ymddiddori yn hen chwedloniaeth Cymru, ac rwy’n diwtor cyrsiau ar-lein ar Lenyddiaeth Geltaidd. Rwy’n byw yng Ngwynedd gyda ‘ngwraig a’m plant.

Originally from Wrecsam. Formerly released music as Gwilym Morus, Mwnci Nel and lead singer for Drymbago. One of the founders of Eos, the Broadcasting Rights Agency for Wales. Between 2016 and 2020 I’ toured the show ‘Gafael Tir with Owen Shiers and in 2020 on-line with Siân Miriam; ‘Hands of Time‘ with the excellent storyteller Angharad Wynne; ‘4 Tales to Save the World’ and The Aberystwyth Wall with Adverse Camber production company. I also have a longstanding interest in Welsh mythology, and work as an online tutor of Celtic literature (Welsh and Irish). I live in Gwynedd with my wife and children.

5 thoughts on “Dr Gwilym Morus-Baird

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.